งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ

Live-learn-change-grow : เมื่อยังต้องสู้ชีวิต แม้ชีวิตสู้กลับ

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live ทางเพจ Facebook ของคณะจิตวิทยา (Psychology CU)

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี !!! <<<

.

.

.

ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน “กิจกรรมการวิจัย” และ “กิจกรรมของนิสิต”

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

สามารถบริจาคเงิน โดยโอนผ่าน QR code

ส่งหลักฐานการบริจาคเงินสนับสนุน และกรอกรายละเอียดการออกใบเสร็จ

>>> Click here <<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี สนลอย

โทร. 02-218-1307 หรือ email: Wathinee.s@chula.ac.th