งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ

Psychology of new normal behavior

ระหว่างวันที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2563 (ทุกวันพุธ) เวลา 18.00 – 20.00 น.

ผ่านโปรแกรม ZOOM

และ Facebook Live ทางเพจ Facebook ของคณะจิตวิทยา (Psychology CU)

การเสวนาจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยา ภายใต้ธีมงาน Psychology of new normal behavior ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแขนงวิชาต่าง ๆ 5 แขนงวิชาที่เปิดสอนในคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชร์ประเด็นในหัวข้อย่อยที่น่าสนใจ ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี !!! <<<

ผู้เข้าร่วมงาน สามารถบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนิสิตคณะจิตวิทยา

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้ตามจิตศรัทธา

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

และจะได้รับของที่ระลึกจากคณะจิตวิทยาได้ดังต่อไปนี้

สามารถบริจาคเงิน โดยโอนผ่าน QR code

ส่งหลักฐานการบริจาคเงินสนับสนุน และกรอกรายละเอียดการออกใบเสร็จ

>>> Click here <<<

หัวข้อย่อยในการเสวนาวิชาการ

หัวข้อย่อยที่ 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อย่อยที่ 1 >> Click here <<

หัวข้อย่อยที่ 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อย่อยที่ 2 >> Click here <<

หัวข้อย่อยที่ 3

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อย่อยที่ 3 >> Click here <<

หัวข้อย่อยที่ 4

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อย่อยที่ 4 >> Click here <<

หัวข้อย่อยที่ 5

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อย่อยที่ 5 >> Click here <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสรยา

โทร. 02-218-1307 หรือ email: Soraya.Pl@chula.ac.th