ต้อนรับปีใหม่ (จีน) ด้วยใจที่สงบ

Posted by

ใกล้ถึงตรุษจีนแล้ว คงเป็นเวลาที่หลายคนอยากทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ยิ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาดูน่าห่วง COVID-19 ระลอกสองกลับมาเยือนอีกครั้ง อาจทำให้หลายคนไม่สบายใจ ชีวิตสับสนวุ่นวาย กลายเป็นความวิตกกังวลขึ้น

ความสงบในใจ หรือ Serenity น่าที่จะเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาหนึ่งที่ช่วยเราได้ในช่วงเวลานี้ ความสงบนี้สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกทางบวกที่เราเรียนรู้พัฒนาขึ้น สามารถใช้เป็นหลักเกาะเมื่อชีวิตไม่เป็นมิตรนัก การศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่มีความสงบในใจ จะสามารถรักษาไว้ซึ่งความสุขความพึงพอใจในชีวิต แม้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การศึกษาวิจัยระบุว่าความสงบในใจมีที่มาหลัก ๆ จากการที่เราเปิดใจรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีร้ายตรงใจเราหรือไม่ก็ตาม การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราแน่นิ่ง ปล่อยชีวิตให้วิ่งไปตามยถากรรม หากแต่เป็นการที่เราเองรับรู้และยอมรับถึงขอบเขตพื้นที่ในชีวิตที่เราควบคุมดูแลได้ ไม่กดดันให้ตัวเองจัดการอะไร ๆ เกินกว่าพื้นที่ที่มี พร้อมกันนี้ ก็ไม่ปล่อยใจให้หวั่นไหวไปกับสถานการณ์กดดัน จนละเลยแก่นสำคัญในชีวิต ในกรณีของ COVID-19 ก็คงเป็นการรับรู้ยอมรับความท้าทายจากการติดเชื้อระลอกใหม่ หาทางจัดการป้องปรามความเสี่ยงในส่วนที่ตัวเองทำได้ โดยไม่หวั่นไหวสั่นคลอนหรือพะวงอยู่กับความท้าทายนี้ จนลืมที่จะดูแลให้ชีวิตดำเนินไปตามทิศทางที่ตัวเองให้คุณค่านะคะ อาจมีองค์ประกอบของความสงบในใจที่เราแต่ละคนต้องใช้เวลาบ่มเพาะพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรู้ขอบเขตพื้นที่ที่เรามีอำนาจควบคุม การเปิดใจรับสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง หรือการมีทิศทางในชีวิต หากมีส่วนไหนที่การพูดคุยปรึกษาทางจิตวิทยาจะเป็นประโยชน์ได้ นักจิตวิทยายินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับปีใหม่ (จีน) ปีนี้นะคะ

……………………………………………………………………

บทความวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s