เรียนรู้ (เรื่องจิตวิทยา) จากสื่อบันเทิง

คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่มักติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนเป็นประจำ และมักพยายามหาคำตอบว่าทำไมบุคคลในข่าวจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น แล้วเคยสังเกตมั้ยคะว่า ส่วนใหญ่ คุณมักคิดว่าบุคคลในข่าวทำพฤติกรรมนั้นๆ เพราะสาเหตุใด

การสื่อสารเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการของความขัดแย้งหรือความก้าวร้าว และแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ